GROTE EN EERSTE SCHOONMAAK

Tussentijds of laatste schoonmaak voor de ontvangst,
sortering en ontruiming van vuilnis en hinderlijke voorwerpen

Op het einde van de vernieuwing, verhuizing of veranderingen

In voorbereiding op de verkoop op de verhuur

PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD

Om uw verschillende opberg-werken te realiseren

SPOED NA SCHADEGEVAL

Waterschade, brand, allerhande weersomstandigheden, enz…